Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam ra đời

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam thành

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam thành lập năm 2012, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam, cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm có:

1. HĐQL Quỹ: 07 người. ;

2. Ban Kiểm soát Quỹ: 03 người ;

3. Ban Điều hành Quỹ: 24 người .

Quỹ tổ chức và hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập; Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, các nguồn tài Chỉnh ủy thác, nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách; nguồn tiền trồng rừng thay thế và các nhiệm vụ khác theo Quy định của Nghị định 156/2018/NĐ-CP. Trụ sở: 78 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây