STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 47/QĐ-UBND 07/01/2022 Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
2 38/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
3 60-2021-NĐCP 21/06/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
4 03/2021/QĐ-UBND 05/03/2021 Quy định về quản lý viên chức
5 34/QĐ-CĐN 01/12/2020 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động
Công đoàn cơ sở năm 2020
6 114/CĐN 30/11/2020 Công đoàn tham gia thực hiện
dân chủ cơ sở năm 2021
7 120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
8 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về Tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức
9 10/QĐ-QBV&PTR 31/01/2020 Quyết định thành lập Ban Biên tập Website Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng nam
10 156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm Nghiệp
11 08/2017/TT-BNNPTNT 28/03/2017 Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
12 21/2016/TT-BNNPTNT 28/06/2016 Thông tư quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây