Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 177/QĐ-BNN-TCLN 08/01/2023 Công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
2 2834/QĐ-UBND 20/10/2022 Phân bổ kinh phí thực hiện công tác quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
3 532/QĐ-UBND 16/03/2023 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
4 276/QĐ-QBV&PTR 08/12/2022 Về việc xét, công nhận sáng kiến năm 2022
5 284/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
6 283/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
7 282/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
8 281/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
9 280/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
10 279/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
11 278/QĐ-QBV&PTR-BĐH 14/12/2022 Về việc tiếp nhận vào làm viên chức
12 1916/QĐ-UBND 19/07/2022 Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 2)
13 1651/QĐ-UBND 19/06/2022 Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng DVMTR năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 77/QĐ-QBV&PTR-HĐQL 15/07/2019 Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQL Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
15 420/QĐ-UBND 12/02/2019 Kiện toàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
16 634/QĐ-UBND 09/03/2022 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
17 635/QĐ-UBND 09/03/2022 Phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
18 47/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
19 03/2021/QĐ-UBND 04/03/2021 Quy định về quản lý viên chức
20 10/QĐ-QBV&PTR 30/01/2020 Quyết định thành lập Ban Biên tập Website Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây